AKTUÁLNĚ: Otvíráme 27.4.2020

Vážení klienti, sportovní přátelé!

27.4. se znovu otevřou dveře VEKTOR sportcentra, a to za těchto podmínek:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 453 dle bodu f)

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla: 

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy, 

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze se ochrannými prostředky dýchacích cest, 

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, 

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, 

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, 

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, 

viii. prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, 

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho, 

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra, 

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

Co to pro nás znamená?

1. V posilovně může být současně max 15 osob. Aby nedocházelo k odmítání klientů, můžete si provést rezervaci v našem on-line rezervačním systému v záložce Posilovna (rezervace je na 1,5h). Přihlásíte se v on-line rezervačním systému. Pro přihlášení zadejte login: Příjmení s diakritikou; heslo: číslo Vaší karty (karta Multisport posledních 5 čísel Vaší karty).

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte zítra, tj. 26.4. od 9h do 12h, a to telefonicky na čísle 777 767 059, nebo emailem sejbova@vektorsport.cz

2. Šatny a zázemí budou uzavřeny. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujete do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Svoji venkovní obuv si uklidíte do své tašky (igelitové sáčky budou rovněž k dispozici), kterou umístíte dle instrukcí našeho personálu.

3. V případě potřeby můžete použít invalidní WC v posilovně.

4. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

5. Z důvodu řádné sanitace prostor je provozní doba upravena:

PONDĚLÍ – ČTVRTEK   6.30-11.00 a 14.00-20.00

PÁTEK – NEDĚLE   7.30-12.00

6. Před vstupem do sportcentra si dezinfikujte ruce, dezinfekce je umístěna u vstupních dveří a na recepci.

7. Prodáváme pouze balené potraviny. VEKTOR fresh vaří, takže si svoje oblíbené svačinky a saláty můžete odnést zabalené s sebou.

8. V tuto chvíli nebudeme spouštět skupinové lekce.

9. Máte možnost individuálně navštívit HEATy – v sále bude 5 strojů a můžete se na hudbu sami projít – rezervace v rezervačním systému.

10. Máte možnost individuálně navštívit SPINNING – v sále bude 8 strojů a můžete se na hudbu sami projet – rezervace v rezervačním systému (kola dočasně přesunuta do jógového sálu).

11. Badminton je v provozu!

12. Rezervace jsou již spuštěny.

13. Platnost u končících permanentek a členství byla prodloužena, u dosud platných budeme jejich platnost prodlužovat postupně, děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás! 🙂

VEKTOR tým